Ehdot

YLEISTÄ

Varaamalla INTO Dive centeriltä matkan, retken tai kurssin hyväksyt tällä sivulla ilmoittamamme ehdot. Varaus vahvistetaan aina kirjallisesti sähköpostilla tai sosiaalisen median tarjoamilla viestintä muodoilla. 

MAKSUT

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja matkan varattuaan maksaa INTO Divelle 40% varausmaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli maksu laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli matka varataan loppumaksun erääntymisen jälkeen, suoritetaan varattaessa matkan kokonaishinta. Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia, mikäli palveluntuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Maksu suoritetaan INTO Dive Thaimaan tilille tilisiirtona, Transferwisen tai Paypalin kautta. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava 45 päivää ennen safarin alkua tai muuna sovittuna määräaikana. 

Sukelluskurssit maksetaan käteisellä kurssin alkaessa. Mikäli kurssiin sisältyy online-materiaaleja, ne maksetaan etukäteen ja asiakkaalle luovutetaan pääsy materiaaleihin kun maksusuoritus on tehty.

Päiväretket maksetaan käteisellä retken aikana.
Poikkeuksena Similanin ja Surinin snorklausretket, jotka on maksettava etukäteen varauksen yhteydessä sovittuna määräaikana.

PERUUTUSEHDOT

Safarien osalta maksettu varaus- tai kokonaismaksu palautetaan, jos safari laivayhtiön osalta jostain syystä peruuntuu. Mikäli peruutuksen syy on jokin muu kuin mihin laivayhtiö tai INTO Dive pystyy vaikuttamaan, niin varausmaksua ei välttämättä palauteta. Palautettava summa on se minkä INTO Dive on vastaanottanut tililleen ja siitä vähennetään käsittelykulut 1500 thb.
Mikäli asiakas peruu safarin varaus- tai kokonaismaksua ei palauteta.

Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan matkavakuutussuojan, johon sisältyy mm. peruutusturva (kattaen oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai kuoleman sekä luonnonilmiöt ja muut force majeure-tilanteet).

Matkavakuutus on syytä ostaa ennen matkasopimukseen sitoutumista. Vakuutuksen peruutusturva yleisesti astuu voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin vakuutusmaksu on suoritettu, vaikka vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään matkan lähtöpäivä. Vakuutus- ja peruutusehdot sekä muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin INTO Dive on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi. Erikseen etukäteen tilatut palvelut ovat aina sitovia varaus hetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan, ellei ole toisin sovittu. Matkan kokonaishintaa täydentävien laskujen/loppulaskun maksamatta jättäminen ei ole matkan peruutus asiakkaan osalta, vaan asiakkaan tulee kirjallisesti perua matka ennen lähtöä.

Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

Mikäli peruutus johtuu sairastumisesta tai muusta vakuutusyhtiön hyväksymästä syystä, INTO Dive kirjoittaa pyynnöstä vakuutusyhtiölle todistuksen maksetuista palveluista.

Kurssia voi lykätä tai sen voi perua veloituksetta edellisenä päivänä kello 14 mennessä. Mikäli kurssi keskeytyy sen suorittamisen aikana, asiakas maksaa vain siihen saakka kertyneet kulut kurssista. Suoritetut kurssisuoritteet ovat voimassa vuoden niiden suoritusajankohdasta ja kurssia voi jatkaa myöhemmin. Tarvittaessa INTO Dive antaa todistuksen hyväksytysti suoritetuista kurssisuoritteista ja oppilas voi jatkaa kurssia myös muualla.

Päiväretket (sukellus) voi perua tai siirtää edellisenä päivänä klo 14 mennessä sähköpostitse tai puhelimitse (myös Whatsapp) ilman veloitusta. Tämän jälkeen tehdyssä peruutuksissa veloitamme retken hinnan täysimääräisenä.

Saariretket (snorklaus) voi perua viimeistään 36 tuntia ennen retken alkua sähköpostitse tai puhelimitse (myös Whatsapp) ilman veloitusta. Tämän jälkeen tehdyssä peruutuksissa veloitamme retken hinnan täysimääräisenä.

Päiväretket (Similan & Surin) voi perua viimeistään neljä päivää ennen retken alkua sähköpostitse tai puhelimitse (myös Whatsapp) ilman veloitusta. Tämän jälkeen tehdyssä peruutuksissa veloitamme retken hinnan täysimääräisenä.
Tämä johtuu Thaimaan valtion luonnonpuistomaksuista, jotka haetaan henkilökohtaisesti jokaiselle eikä Thaimaan valtio ota peruutuksia vastaan.

Mikäli peruutus johtuu sairastumisesta tai muusta vakuutusyhtiön hyväksymästä syystä, INTO Dive kirjoittaa pyynnöstä vakuutusyhtiölle kirjallisen todistuksen maksetuista palveluista.
Peruutusajankohdaksi luetaan se hetki, jolloin INTO Dive on vastaanottanut tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi.

HINNANMUUTOKSET JA -TARKISTUS

Hinnat perustuvat safari- tai kurssipaketin luontihetkellä tiedossa olleisiin hintoihin, valuuttakursseihin, aikatauluihin ja lähtöihin.
INTO Dive pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

ASIAKKAAN VASTUU

Asiakkaan tulee aina viipymättä tutustua ja tarkistaa INTO Dive saamansa varausvahvistus. Asiakkaan tulee safaria tai retkeä varatessaan antaa nimi- ja muut henkilötiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat käytettävässä passissa sekä muut henkilökohtaiset tiedot oikeellisesti.

Käyttämättä jätetyistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Asiakas, joka ei käytä kokonaan varaamaansa retkeä, majoitusta tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi INTO Diven henkilökunnalle sekä paikalliselle palveluntarjoajalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. INTO Dive ei vastaa asiakkaan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista tai kuluista.

Asiakas on velvollinen huomioimaan kohteiden passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset. Palvelun oston yhteydessä mainitut passi-, viisumi-, terveysvaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Muiden maiden kuin Suomen passien haltijoiden tulee ilmoittaa kansalaisuudestaan varauksen yhteydessä.

Huomioitavaa on mm., että passin tulee Thaimaahan saapuessa olla voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. Matkalle osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. INTO Dive ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten ja/tai virheellisten matka-asiakirjojen vuoksi. INTO Dive ei myöskään vastaa virheellisistä viisumeista tai rikkinäisistä passeista, jotka voivat estää matkalle lähdön tai pääsyn maahan. Matkustajan tulee huolehtia, että passi on voimassa kohteen matkustussääntöjen mukaisesti ja että passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten.

Sukelluslupamaksut, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, ja ne mainitaan tilausvahvistuksessa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa INTO Divelle puhelinnumero ja sähköpostiosoite, josta hänet tavoittaa matkan aikana.

Mikäli asiakas huomaa virheen ostamassaan palvelussa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi INTO Diven henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.

OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET

INTO Diven sukellussafarit, -kurssit ja -retket edellyttävät osallistujalta riittävää fyysistä kuntoa sukellusaktiviteetteihin. Mikäli osallistuja epäilee jotain omassa terveydessään tai hänellä on sairaus joka vaatii erillisen lääkärintodistuksen sukelluskelpoisuudesta, tulisi hänen ennen matkaa käydä sukelluslääketieteeseen perehtyneen lääkärin luona ja pyytää matkaan mukaan kirjallinen englanninkielinen dokumentti sukelluskelpoisuudesta. Ennen sukellusaktiviteetteja osallistuja täyttää aina PADIn/SSIn/DANin terveysselvityksen sekä muut vaadittavat lomakkeet. Ne on mahdollista saada luettavaksi etukäteen pyydettäessä.

Safareihin ja retkiin saattaa sisältyä pitkiäkin istumisia auto- tai venematkoilla sekä jalan tehtäviä siirtymisiä matkakohteessa. Safareilla ja retkillä tulee varautua kohtaamaan paikallista elämää kaikessa laajuudessa, mahdollisesti myös itselle vieraita ilmiöitä, kuten eriarvoisuutta, köyhyyttä tai suuria yhteiskunnallisia eroja.

Safareille ja retkille osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti esteetöntä liikuntakykyä, fyysistä ja henkistä terveyttä sekä normaalia yleiskuntoa. Poikkeuksia on tapauskohtaisesti ja niistä on hyvä keskustella etukäteen INTO Diven henkilökunnan kanssa. Heikentyneessä terveydentilassa olevien tulee matkakohtaisesti arvioida osallistumisen edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja neuvotella asiasta INTO Diven kanssa ennen varaamista. Vakavasti muistisairaat henkilöt eivät voi osallistua safareille tai retkille ilman henkilökohtaista avustajaa. INTO Diven sukellusaktiviteetteihin osallistuvan tulee edellä mainitun ohjeistuksen ja ehtojen lisäksi huomioida safari- tai päiväretkikohteen mukainen sukellusluokituksen ennakkovaatimus sekä minimi suoritettujen sukellusten määrä, jos sellainen on määritelty.

Mikäli asiakas jättää edellä mainitut seikat huomiotta ja tästä aiheutuu ylimääräisiä kuluja, vastaa asiakas näistä aiheutuneista kuluista itse.

ASIAKKAAN OIKEUS LUOVUTTAA SOPIMUS TOISELLE OSAPUOLELLE

Asiakas saa luovuttaa sovitun safarin tai retken toiselle henkilölle ja siitä on ilmoitettava välittömästi INTO Diven henkilökunnalle. Muutoksesta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijainen asiakas ja luovutuksesta luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

Huom! Tietyillä safareilla ja retkillä nimenmuutokset osallistujalistaan ovat rajattuja johonkin aikamääreeseen. Suosittelemme kysymään ohjeistusta INTO Divelta ennen luovuttamista.

MATKOJEN TOTEUTUMINEN

INTO Divella on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia. Peruuntuneesta matkasta palautetaan matkustajan siitä mahdollisesti maksama hinta.

Pidätämme oikeuden peruuttaa lisäretket tai muut lisäpalvelut, joissa vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Peruuntuneesta lisäpalvelusta palautetaan matkustajan siitä mahdollisesti maksama hinta. Lisäpalveluna varatun retken tai muun aktiviteetin peruuntuminen ei oikeuta lisäpalvelun hintaa suurempaan hinnanalennukseen eikä vahingonkorvaukseen.

Muutokset oppaiden tai kouluttajien kanssa

Mikäli safareilla tai retkillä, joissa on mukana suomalainen opas tai kouluttaja, hän äkillisesti sairastuu tai on muuten estynyt, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä opasta tai kouluttajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös etukäteen nimetty opas  toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen. Kurssien osalta pyrimme ensisijaisesti siirtämään kurssia niin että saamme suomenkielisen kouluttajan paikalle.

VAKUUTUSTURVA, MATKAVAKUUTUS SEKÄ JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Kaikilta safareille osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta. Asiakasta suositellaan valitsemaan vakuutus jossa on peruutusturva. Asiakkaan tulee varmistaa vakuutusehdot omasta vakuutusyhtiöstään ja ottaa matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Koska matkat eivät sisällä vakuutus- eivätkä peruutusturvaa, kehotamme asiakkaitamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy muun muassa peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Sukeltavalta osallistujalta edellytetään voimassaolevaa sukellusvakuutusta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdollinen helikopterievakuointi. Todistus vakuutuksesta on esitettävä INTO Divelle ennen safarin alkua.

Asiakas on itse vastuussa siitä, että hänen sukellusvakuutuksensa on voimassa matkapaketin sukelluspäivinä.

Matkatavaroiden viivästymisen, katoamisen tai vahingoittumisen varalta kehotamme matkoillemme osallistuvia hankkimaan riittävän matkavakuutussuojan. Arvokas ja matkan aikana välttämätön omaisuus, kuten henkilökohtaiset lääkkeet, maksuvälineet ja matkustusasiakirjat tulee matkustajan kuljettaa oman valvontansa alla koko matkan ajan.

Kehotamme asiakkaitamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehto kohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.

INTO Diven ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. INTO Dive ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa Ulkoministeriöstä ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Tilattua matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään safari- tai retkitilauksen toteuttamisen ja palvelujen varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

ERITYISOLOT SEKÄ MATKUSTUSLIIKENTEEN ONGELMAT JA AIKATAULUMUUTOKSET

Thaimaassa saattaa silloin tällöin esiintyä matkustusliikenteessä epäsäännöllisyystilanteita kuten aikataulumuutoksia, myöhästymisiä ja peruuntumisia. Pyrimme tekemään kaikkemme saadaksemme korvaavat matkustusmuodot käyttöön mahdollisimman nopeasti. Kohdealueen säätila saattaa myös aiheuttaa muutoksia. INTO Dive pidättää oikeuden aikataulu ja kohde muutoksiin tällaisten erityisolosuhteiden takia.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Tilanne, jossa matkan aikana luonnonmullistuksen, yleislakon, sotatilan tms. ylivoimaisen esteen seurauksena asiakkaalle aiheutuu lisäkuluja tilapäiskuljetuksen tai majoituksen suhteen.

Tällöin tilanteesta aiheutuvat lisäkustannukset jäävät asiakkaan maksettaviksi. Mikäli tarpeen on, niin INTO Dive järjestää tilanteessa asiakkaalle majoituksen ja kuljetuksen, mutta pidättää oikeuden veloittaa aiheutuneet lisäkulut täysimääräisinä viimeistään matkan jälkeen.

Kysy lisää !