Turvallisuus

Mitä sisältyy turvalliseen sukeltamiseen?

Sukelluskeskukset antavat asiakkailleen lupauksen turvallisesta sukeltamisesta, mutta mitä tämä turvallisuuslupaus pitää sisällään?
Haluamme avata tätä asiakkaillemme seuraavassa tekstissä, jotta ymmärtäisit paremmin sekä keskuksen että asiakkaan vastuun turvallisuuden suhteen.

Divers Alert Network (DAN) on julkaissut omat suosituksensa riskien hallinnassa ja niiden pienentämisessä koskien Covid-19 virusta. Toteutamme tätä ohjeistusta siltä osin kun se koskee toimintaamme.

Ohjeistuksen kokonaisuudessaan voi lukea täältä:

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=acd21b88-05a1-408a-8e2b-b408af49c6b0&groupId=10103

Muilta osin toteutamme PADIn, SSIn ja DANin antamia turvallisuusohjeistuksia kaikessa sukellustoiminnassamme.

Jokainen sukeltaja täyttää ennen sukellus aktiviteetteja osaltaan PADIn/SSIn tai DANin terveysselvitys-, sukeltamisen yleiset turvallisuussäännöt- sekä vastuuvapaus ja riskin omaksumista koskeva sopimus-lomakkeet. Lomakkeet saa pyydettäessä luettaviksi etukäteen.
Luokitetun sukeltajan osalta terveysselvityksen kyllä-vastaukset eivät välttämättä estä sukeltamista, vaan niistä keskustellaan tapauskohtaisesti.

Mikäli asiakas vuokraa varusteet INTO Divelta, jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön nimetyt varusteet. Varusteet on asianmukaisesti huollettu ja ne pestään ja desinfioidaan tarvittavilta osilta aina käyttäjän vaihtuessa. Asiakkaan vastuu on pitää asianmukaista huolta varusteista silloin kun ne on hänen käyttöönsä luovutettu.

Varusteiden pesussa ja desinfioinnissa käytämme Virkon S-puhdistusainetta.
Virkon S on laitoskäyttöön suunniteltu desinfioiva pesuaine, jota voidaan käyttää päivittäin bakteeri-, virus- tai sieni-infektioiden ehkäisyyn.

Yleinen ohjeistus tällä hetkellä on, että toisen henkilön varusteisiin ei mennä koskemaan.
On siis tärkeää että sukeltaja tunnistaa omat varusteensa ja pitää huolen että ne ovat omalla paikallaan.
Omien varusteiden suhteen tulee myös välttää turhaa koskemista.

Regulaattoria kiinnitettäessä tankkiin pyritään välttämään kosketusta tankin venttiilin ulostuloaukkoon tai ykkösvaiheen sisäänottoaukkoon.

Suositeltavaa on että asiakkaalla on oma maski ja snorkkeli. Mikäli asiakas vuokraa maskin ja snorkkelin INTO Divelta, hän voi luottaa että ne ovat desinfioitu asianmukaisesti ennen käyttöönottoa.

Jokaisella sukeltajalla on oltava käytössä sukellustietokone. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa tietokonetta, se voi vuokrata käyttöön INTO Divelta. Tarvittaessa sukellustietokoneen käytöstä annetaan opastus ennen sukellusten aloittamista.

Suositeltavaa on, että jokaisella sukeltajalla olisi käytössään oma pintapoiju ja valaisin.
Molemmat kuuluvat aina vakiona vuokravarusteisiimme. Pintapoijun käyttö on Thaimaassa pakollista aina pintautumisen yhteydessä, koska täällä ei käytetä sukeltajanlippuja.
Valaisin toimii visuaalisena merkinantovälineenä sen lisäksi, että se tuo sukellukseen paljon lisää nähtävää pinnan alla.

Paritarkastus suoritetaan ennen jokaista sukellusta, jotta mahdolliset laite- ja käyttäjä virheet voidaan todeta ja korjata ennen veteen menoa.  DANin suositusten mukaan paritarkastus tehdään visuaalisesti, jokainen sukeltaja tarkastaa omat laitteensa parin valvonnassa ja tarkistus vahvistetaan sanallisesti.
PARITARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ ON HUOMIOITAVA, ETTÄ KENENKÄÄN VAIHTOEHTOISESTA ILMANLÄHTEESTÄ EI HENGITETÄ ILMAN TODELLISTA TARVETTA SAADA ILMAA. VARA-ANNOSTELIJAN TOIMINNAN VOI VARMISTAA PAKKOSYÖTTÖNAPPIA PAINAMALLA.

Äärimmäisen tärkeää on myös että sukeltaja osaa käyttää varusteitaan oikein. Tarvittaessa tarjoamme koulutusta ja ohjeistusta varusteiden käyttöön.

Jokaisella sukeltajalla on oltava oma sukellusvakuutus, joka kattaa hoidot sukellusonnettomuuksissa sekä mahdolliset evakuoinnit sukelluskohteelta. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa sukellusvakuutusta, INTO Dive toimii DAN Worldin yhteistyökumppanina ja tarjoaa heidän vakuutusta asiakkailleen. Voit lukea lisää vakuutuksesta täältä.

Ennen sukelluksen alkua tehdään yhdessä sukellussuunnitelma. Suunnitelmassa käydään läpi tiedot sukelluskohteesta, olosuhteet, sukelluksen aika- ja syvyysrajat, kaasunhallinta, käytettävät käsimerkit ja muut mahdolliset kommunikaatio tavat sekä menettelytavat hätätilanteissa. Sukellussunnitelman aikana sovitaan myös sukellusparit.

Sukellukset toteutetaan sukeltajan koulutuksen, taitojen ja mukavuusalueen sallimissa rajoissa

Sukelluksen aikana jokainen sukeltaja on vastuussa omasta toiminnastaan jottei aiheuta vaaratilanteita itselleen, parilleen tai muille sukellusryhmän jäsenille.

Sukellukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Muistutamme, että jokainen sukeltaja saa keskeyttää sukelluksen missä tahansa vaiheessa jos hän ei tunne oloaan hyväksi ja turvalliseksi. Tätä ei koskaan kyseenalaisteta muiden toimesta

INTO Dive käyttää vain turvallisiksi toteamiaan sukellustukialuksia. Jokaiselta alukselta löytyy ensiapuvälineet sekä ensiapuhappi. Aluksella on henkilökuntaa joka on koulutettu käyttämään ensiapuvarusteita.

Aluksen turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti laivan kapteeni yhdessä aluksen tour leaderin kanssa. He päättävät mahdollisista muutoksista sukelluskohteissa turvallisuuden huomioon ottaen ja toimivat johtajina hätätilanteissa.

Jokaisen sukelluksen jälkeen tarkistetaan että kaikki sukeltajat ovat tulleet ylös vedestä. Tämä tehdään joko rosteritaulua tai tour leaderin henkilökohtaista kirjanpitoa käyttäen.

Rantasukelluksille on tehty hätäsuunnitelma joka on nähtävissä ennen sukelluksen alkua.
Suunnitelmassa on kerrottu toimintaohjeet sekä tarvittavat kontaktit hätätilanteissa.

Kouluttajamme noudattaa koulutusorganisaation standardeja kaikessa sukellus- ja koulutustoiminnassa. Oppilaan kanssa käydään läpi kurssille määritellyt tieto- ja taitovaatimukset.
Kouluttajan vastuulla on harkita onko oppilas taidoiltaan sillä tasolla että koulutus voidaan toteuttaa turvallisesti vai tarvitseeko oppilas lisäharjoitusta joissain taidoissa.

Alkeistason kursseilla harjoitteet tehdään aina uima-altaassa ennen siirtymistä oikeaan sukellusympäristöön.

Toistaiseksi ei ole todettu, että virukset leviäsivät uima-allas olosuhteissa. Seuraamme julkaisuja ja toimimme terveysviranomaisten antamien ohjeistusten mukaan.

Alkeistason kursseilla oppilas on vakuutettu kouluttajan- tai INTO Diven puolesta. Jatkokursseilla oppilalla on oltava oma sukellusvakuutus. Tarvittaessa vakuutuksen voi ottaa INTO Diven kautta. INTO Dive on DAN Worldin yhteistyökumppani ja tarjoaa heidän vakuutusta oppilailleen ja asiakkailleen.

Turvallisuus ei tule pelkkien ohjeiden kautta, vaan jokaisen on omalta osaltaan huolehdittava että annettuja ohjeita myös noudatetaan.

Sukeltajan vastuulla huolehtia ettei omalla toiminnallaan saata vaaraan itseään, paria tai muuta sukellusryhmän jäsentä.

Sukeltajan on hyvä tiedostaa omat rajansa ja pitää huoli että hän on sekä taidoiltaan että fyysisesti ja psyykkisesti sukelluskelpoinen. Sukellussuunnitelmaa tehtäessä on hyvä hetki mainita, mikäli sukellus on omasta mielestä yli mukavuusalueen.
Omia sukellustaitoja on tärkeä harjoittaa ja pitää yllä. Mikäli koet että haluat tai tarvitset lisää harjoitusta tai kertausta taidoissa niin on hyvä mainita siitä sukellusoppaallesi, joka mielellään auttaa sinua asian kanssa.

Sukelluksen aikana on pidettävä parikontaktia yllä niin, että saat pariin kontaktin parin lisäpotkun avulla, ja noudatettava sukellussuunnitelmassa määriteltyjä ohjeita. Joskus saattaa tuntua harmittavalta että sukellus ei mene niin kuin itse olisi halunnut tai se ei kestä niin kauaa kuin olisi halunnut, mutta turvallisuus on kuitenkin asia joka ajaa kaiken edelle.

Sukellussuunnitelma ei ole turvallinen mikäli sitä ei noudateta.

Sukelletaan kaikki siis noudattaen ohjetta: “ suunnittele sukelluksesi ja sukella suunnitelmasi”

Kysy lisää !